Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Parafia pw. św. Rocha, Bazylika Mniejsza, pomnik historii - Białystok

  • Home
  • Aktualności
  • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Adwentu 24.12.2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Adwentu 24.12.2023r.

1. Dziś IV-ta Niedziela Adwentu, i jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Przypominamy, że Wieczerza Wigilijna w rodzinie katolickiej ma charakter religijny. Kościół proponuje, aby miała ona następujący przebieg: rodzina przygotowana duchowo gromadzi się przy stole wigilijnym na którym są: siano, biały obrus, świeca CARITAS, Pismo Św., opłatki, postne potrawy. Przy stole jedno miejsce wolne. Zaprośmy ludzi samotnych. Prowadzący wieczerzę zapala świecę ze słowami „ Światło Chrystusa”. Odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”. Śpiew kolędy: „Bóg się rodzi”. Odczytujemy Ewangelię wg Św. Łukasza 2,1–20. Trzymając cząstki opłatka odmawiamy Ojcze Nasz, a następnie łamiemy się opłatkiem nawzajem składając sobie życzenia. Spożywamy wieczerzę – nie używa się alkoholu. Śpiew kolęd. Udajemy się na Pasterkę na godz. 24.00. O godz. 23.30 śpiewać będziemy kolędy. Zapraszamy. Taca z Pasterki - na Fundusz Obrony Życia.

2. Poświęcone opłatki można nabywać w sali nr 2 pod chórem oraz sianko na stół wigilijny. Hojniejsze ofiary składamy na potrzeby kościoła - trwające prace remontowe.

3. Wigilia samotnym i bezdomnym dziś o godz. 14.00 w Zespole Szkół Katolickich, ul. Kościelna

 

4. W nadchodzącym tygodniu przypadają:

  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.XII pon.). Msze Św. wg. porządku niedzielnego. Uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzi się przez osiem dni (oktawa).
  • Święto Św. Szczepana pierwszego Męczennika (26 grudnia (wtorek). Taca na KUL i inne uczelnie katolickie.
  • Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (27.XII śr.). Błogosławieństwo wina.
  • Święto Św. Młodzianków Męczenników (28.XII. czw.)
  • Abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 29 grudnia 2023 r. wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji.

Korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich.

5. W przyszłą niedzielę (31 XII) Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

6. Nabożeństwo dziękczynne  za łaski minionego roku po Mszy św. o godz. 18.00. Natomiast o godz. 23.00 w naszym kościele rozpocznie się Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 24.00 przy biciu dzwonów błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz Msza Święta Noworoczna sprawowana w intencji parafian. Zapraszamy.

7. We czwartek (28 XII.2023r.) o godz. 16.00 rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Rodzina przygotowuje stół z białym obrusem, krzyż, dwie świece gromnice, wodę święconą (woda święcona znajduje się przy ołtarzu M.B. Różańcowej), kropidło, Pismo Św. zeszyty z religii. Na kolędę wskazana jest obecność wszystkich domowników. Z kapłanem spotykamy się otwierając mu drzwi swojego mieszkania. Mieszkańcy domów jednorodzinnych powinni tak samo spotkać się z kapłanem otwierając mu drzwi swego domu, a później odprowadzić go do sąsiada. Od nas wymaga tego powaga odwiedzin, szacunek okazany kapłaństwu, duszpasterzowi oraz wymowa tradycji. Po modlitwie rodzinnej rozmawiamy na tematy duszpasterskie, życia parafii, życia kościelnego, wiary, wiedzy religijnej. W czasie kolędy prosimy o hojniejsze dobrowolne ofiary na trwające remonty. Te ofiary kapłan zapisuje w kartotece. Tzw. kolęda jest własnością kapłana. Składając ofiary prosimy jasno i wyraźnie określić ile i na jaki cel są one przeznaczone. W przeddzień kolędy przybędą ministranci (od godz.16.00) z zapytaniem: Czy przyjmują Państwo kapłana po kolędzie? Prosimy o życzliwe ich potraktowanie.

8. Pod chórem świąteczny numer "Dróg Miłosierdzia" i prasa misyjna. Zachęcamy

9. UWAGA!  Pomieszczenia pod wałami są do wynajęcia. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do ks. proboszcza.

10. W ub. tyg. do wieczności odeszli: +Halina Mocarska, Edward Klim, Ryszard Stanisław Sielewiński . Wieczny odpoczynek ……

 

Wizyta duszpasterska,

w parafii pw. św. Rocha w 2023/24r.

28.12. CZWARTEK

ul. Młynowa 78, 80,82.

ul. Witebska

ul. Mławska 4, 6

ul. Czarna 2

ul. Kochanowskiego 20 (blok)

ul. Kijowska 7

29. 12. PIĄTEK

ul. Młynowa 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

30.12. SOBOTA        od godz. 10.00

ul. Młynowa bud. indywidualne, ul. Młynowa 38, 46, 60, 60A

2.01 WTOREK

ul. Kard. Wyszyńskiego 15, 19

3 01 ŚRODA

ul. Kard. Wyszyńskiego 8b, 8c, 9, 10

4.01 CZWARTEK

ul. Kard. Wyszyńskiego 4c, 8a, 6b

5.01 PIĄTEK  od godz. 19.00

ul. Stołeczna 14c, 14d, 15a

O Parafii i kościele

Parafia pw. Św. Rocha

Parafia liczy ok. 9.000 wiernych. Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku – rzymskokatolicka parafia położona w centrum Białegostoku, należącym do metropolii białostockiej.
Parafia została erygowana w dniu 20 maja 1925 r. przez biskupa diecezji wileńskiej Jerzego Matulewicza.

Kościół pw. Św. Rocha

Kościół pw. Św. Rocha jest jednym z najciekawszych polskich kościołów XX wieku, a znawcy coraz częściej zwracają uwagę, iż pod względem architektury jest jedną z bardziej oryginalnych budowli pierwszej połowy XX stulecia na świecie.
Wnętrze kościoła odnowiono w 1990 r., później odremontowano wieżę.

Generalny remont jest prowadzony od roku 2008,
w większości ze środków własnych parafii.

KONTAKT

Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku

ul. Ks. A. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

e-mail:
swroch@bialystok.opoka.org.pl


Telefon: 85-652-10-58

Telefon do parafii:
510-993-841

---------------------------------------

Bankowe konto parafialne:
"Hojnego dawcę miłuje Bóg".
Bank PEKAO S.A. I O/Białystok
37124011541111000021494947

Kancelaria duszpasterska i metryczna czynna:
poniedz. - piątek - w godz. 900 - 1000 oraz 1600-1745
sobota - w godz. 900 - 1000
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna

Polityka Prywatności COOKIES (LINK)