Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Parafia pw. św. Rocha, Bazylika Mniejsza, pomnik historii - Białystok

 
Rok temu, 9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Dostępne materiały można znaleźć m. in. na powstałych w tym celu stronach: www.chrzest966.pl i na www.swietochrztu.pl .
Wysłano 13 Apr 2020 przez Ks. Proboszcz
Dziękujemy ks. Adamowi za wykonanie bogatego w treści Grobu Pańskiego. Oto Jego wymowa i treść:

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści”
/Iz 53, 4/


Grób Pański nawiązuje do epidemii, którą przeżywamy. Flagi są symbolem solidarności z cierpiącym światem i znakiem, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, języka, światopoglądu i wyznania. Jest m.in. flaga Chin – miejsca gdzie zaczęła się epidemia, flagi Włoch i Hiszpanii – państw w Europie, w których zanotowano najwięcej przypadków śmiertelnych.
W tym roku figura Chrystusa została położona bezpośrednio na ołtarzu, który jest ku czci św. Rocha. Widział on Chrystusa w cierpiących i umierających, idąc im z pomocą, w czasach kiedy w Europie panowała epidemia dżumy. Jest on także symbolem wszystkich tych, którzy dzisiaj narażają swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc osobom chorym.
Kwiaty ustawione powyżej figury Chrystusa są w tonacji smutnej. Wyrażają one solidarność z osobami, które zmarły na skutek epidemii. Są symbolem śmierci i żałoby.
Biały materiał i ustawione na nim liczne tulipany są symbolem życia i nadziei. Nadziei na życie wieczne i nadziei na to, że dla nas osób wierzących nie ma sytuacji bez wyjścia.
Prośmy Pana, aby z Jego śmierci na nowo wytrysnęło źródło nadziei, szczególnie dla tych, którzy w tym czasie poddają się zwątpieniu.

Wysłano 12 Apr 2020 przez Ks. Proboszcz

O Parafii i kościele

Parafia pw. Św. Rocha

Parafia liczy ok. 9.000 wiernych. Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku – rzymskokatolicka parafia położona w centrum Białegostoku, należącym do metropolii białostockiej.
Parafia została erygowana w dniu 20 maja 1925 r. przez biskupa diecezji wileńskiej Jerzego Matulewicza.

Kościół pw. Św. Rocha

Kościół pw. Św. Rocha jest jednym z najciekawszych polskich kościołów XX wieku, a znawcy coraz częściej zwracają uwagę, iż pod względem architektury jest jedną z bardziej oryginalnych budowli pierwszej połowy XX stulecia na świecie.
Wnętrze kościoła odnowiono w 1990 r., później odremontowano wieżę.

Generalny remont jest prowadzony od roku 2008,
w większości ze środków własnych parafii.

KONTAKT

Parafia pw. Św. Rocha w Białymstoku

ul. Ks. A. Abramowicza 1, 15-872 Białystok

e-mail:
swroch@bialystok.opoka.org.pl


Telefon: 85-652-10-58

Telefon do parafii:
510-993-841

---------------------------------------

Bankowe konto parafialne:
"Hojnego dawcę miłuje Bóg".
Bank PEKAO S.A. I O/Białystok
37124011541111000021494947

Kancelaria duszpasterska i metryczna czynna:
poniedz. - piątek - w godz. 900 - 1000 oraz 1600-1745
sobota - w godz. 900 - 1000
W niedzielę i święta kancelaria nieczynna

Polityka Prywatności COOKIES (LINK)